پس از بارداری

0

 

» اکنون باردار هستید «

اکنون باردار هســتید٬ بارداری تان را به شــما تبریک می گوییم، با تایید قطعی بارداری در مادران باردار احساسات متفاوت و گاها عجیبی ایجاد می گردد.
در ارتباط با این احساس ها متذکر می شویم، همان گونه که زنان با هم در همه جهات متفاوت هستند، احساس های آنها نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود، بر این اساس ممکن است بعداز تایید قطعی بارداری، عده ای از مادران از خوشــحالی به حالت پرواز درآمده و این 40 هفته بارداری را بهترین زمان زندگی خود بدانند، در همین حال هستند مادران دیگری که این 40 هفته را تنها یک روند خسته کننده و طولانی برای خود قلمداد کرده و آن را زمانی می دانند که کودک آنها بیش از هر زمان دیگر وقت آنها را به خود اختصاص داده و باعث برهم زدن برنامه روزانه آنها، چه از نظر روحی و چه از نظر جســمی و ظاهری می شود.

عده دیگری از مادران ممکن است از ســال های دور حتی قبل از ازدواج در آرزوی مادر شدن بوده باشند. ولی در این زمان که واقعا باردار هستند، ممکن اســت احساسات هیجانی و روحی بالایی را که گاه همراه با ترس نیز باشد، داشــته باشند، در کل تمام این حالات طبیعی هســتند.

دوران بارداری دارای مراحل مختلفی است، و احساس های شما در طی هفته های بارداری تغییر زیادی خواهد کرد. 14 هفته اول بارداری ممکن است سخت ترین قسمت این دوران برای شما بوده و احساسات ناخوشایندی را در شما ایجاد کند در این وضعیت به خودتان اطمینان دهید که این احساس ها در طی هفته های بعد بهتر شده و این حالات از وجود شما بیرون خواهد رفت.

ترس یکی از شایع ترین شکایت مادران باردار در این دوران می باشد، بیشــتر این ترس در ارتباط با نحوه زایمان و تولد کودک، حفظ سلامتی مادر در این دوران، مشکلات ایجاد شــده یرای خود مادر، خطر سقط، و بسیاری مسائل دیگر است.
توصیه ما به شما این اســت که هیچ گاه نگذارید این ترس و احساس ناخوشایند در وجود شما به خصوص در این دوران رسوخ کرده و شما را آزار دهد. ترس و اضطراب همیشه از عدم شناخت در فرد ایجاد می گردد، بنابراین سعی کنید شناخت کاملی از این دوران برای خود به دست آورده و همچنین این حالت ها را حتما برای همسر، دوست و یا پزشک خود مطرح کنید.
با توجه بــه اختلاف زنان با یکدیگر و تاکید این مطلب که این احســاس ها در طی دوران بارداری بیشــتر احساس شخصی شــما می باشــد، از این رو 40 هفته بارداری بســیاری از زنان می تواند بهترین زمان برای خویشتن شناسی آنها محسوب شود.

سه ماهه دوم بارداری برای بیشتر زنان، نشاط انگیزترین زمان زندگی آنان محسوب می شود بر این اساس سعی کنیدا زا ین دوره نهایتا ستفاده را ببرید.
سه ماهه آخر بارداری زمانی است که شــما احتمالا در طی آن احساس بی صبری زائدالوصفی کرده و برای تمام شدن آن، روز شــماری می کنید. هیجان های متضادی نیز ممکن اســت در طی این دوره در وجود شما رسوخ کند بدانید که در این زمان هیجان ها کاملا طبیعی و درک کردنی هستند، زیرا زمان ورود یک فرد جدید به خانواده شما نزدیک و نزدیک تر می شود.

طی دوران بارداری، بعضی از زنان احســاس رومانتیک و رویایی بودن کــرده و از همه چیز لذت می برند، همسران آنها نیز بدون شک با این احساس، به تمام محبت ها و توجه آنها پاسخ مناسب داده و بسیار قدردان به نظر خواهند رسید. این وضعیت ممکن اســت تا بعداز تولد کودک و قبل از برگشت به حالت قبل از بارداری در شماب اقیب ماند.
بهترین زمان برای کسب انرژی و آسایش روحی و همچنین گذراندن ساعت های خوش با همسر، در نیمه دوم و یا سه ماهه دوم بارداری اســت پس حتما از این دوران جهت بهبود حالت روحی و جسمی تان استفاده کنید.

به دنبال پیشرفت بارداری و نمایان شدن آن، غالبا دوستان و آشنایان در صدد دادن نصایح فراوانی به شما بر می آیند. بهترین کار در این زمان گوش کردن به صحبت های آنان با صبر و شکیبایی و تصمیم گیری مسائل با پزشک می باشد.
اگر سیگار می کشید و یا بدون تجویز پزشک اقدام به مصرف دارو می نمایید باید این اعمال را در طی دوران بارداری کاملا کنار بگذارید.

اگر به علت بیماری خاصی مجبور به مصرف داروهای ویژه هستید درباره عوارض مصرف این داروها در طی دوران بارداری با پزشک خود صحبت کنید.
اگر در خانواده خود و یا همسرتان تاریخچه ای از بیماری های ژنتیکی مثل هموفیلی و تالاسمی دارید و یا اگر با همسرتان ناسازگاری گروه خونی دارید حتما قبلا ز بارداری با یک مشاور ژنتیک صحبت کنید.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد