بیماری های آمیزشی و روش های جلوگیری از آن‌ها

0

» بیماری‌های جنسی را جدی بگیرید «

بيماري هاي منتقله از راه جنســي همانطور که از نامشان پيداســت، از طريق رابطه جنسي منتقل مي شوند.
امروزه بيماران زيادي مبتلا به يکي از انواع اين عفونت ها هستند که تعدادي از آنها با مصرف دارو درمان شده و گروهي ديگر نيز بايد تا آخر عمر با اين بيماري زندگي کنند، زيرا ورود برخي از اين ميکروب ها به داخل بدن دائمي است و با درمان فقط مي توان علائم بيماري را کاهش داد ولي هرگز نمي توان آن را به طور کامل  و دائمي ســرکوب کرد؛ بنابراين بهترين راه اطلاع و آگاهي مردم از بيماري هاي منتقله از راه جنسي، طريقه انتقال و راه هاي شکستن چرخه انتقالي است.
چراکه اين خود افراد هســتند که با نا آگاهي و بي احتياطي ميکروب را وارد بدنشان مي کنند.

بیماری های منتقله از راه جنسی از طریق ۵ نوع عفونت باکتریایی ( سوزاک یا گنوره‌آ٬ سيفليس و شــانکروئيد)، ويروسي (ويروس زگيل تناسلی٬ هریپس٬ ویروس HIV ٫ هپاتيت)، انگلي(تريکوموناس واژيناليس)، عفونت هاي قارچي يا عفونت هاي منتقله از طريق شپش و کنها يجاد مي شوند.
البته دو نوع ديگر يعني عفونت هاي قارچي يا منتقله از شپش و کنه از اهميت کمتري برخوردارند.

1. » بیماری های منتقله از نوع باکتریایی

عفونت هــاي باکتريايي، از طريق تماس جنســي به ســرعت به فرد ســالم منتقل مي شــوند ولي خوشبختانه قابل درمانند. از مهمترين و شــايع ترين ايــن بيماري ها مي توان به سوزاک، سيفليس و کلامديا تراکوماتيس اشاره کرد.
نام ديگر بيماري هــاي باکتريايي منتقله از راه جنســي، اورتريت يا التهاب مجاري ادراري است زيرا باکتري ها در مراحل اوليه به مجاري دستگاها دراري حمله مي کنند.

سوزاک:

مهمترين و شايع ترين بيماري آميزش است. اين بيماري در اثر نزديکي با فرد مبتلا وارد بدن شده و عفونتش سراسر پيشابراه و غشاي مخاطي آن را درگير مي کند.
فرد مبتلا، چند روز بعد از تماس جنسي با فرد آلوده، دچار خارش و سوزش در مجرا مي شود. به تدريج ترشحات چرکي زرد و غليظ به آن اضافه و با درد توام مي گــردد. در صورت عدم درمان، عفونت پيشروي کرده و به قسمت هاي فوقاني دستگاه تناسلي (رحم و تخمدان ها در زن و بيضه ها، پروستات و مجاري تناسلي در مرد) سرايت مي کند.
عدم درمان خانم ها مي تواند باعث چســبندگي لوله هاي رحمي و ناباروري و در آقايان باعث التهاب اپيديديم يا مجراهاي مني بر و در نهايت بسته شدن مجاري و ناباروري شود.
بهترين روش تشخيص، کشت از ترشــحات مجراي تناسلي بيمار است. ســوزاک با اولين تماس به شريک جنسي منتقل مي شود بنابراين اگر مرد يا زني به اين بيماري مبتلا باشدحتما بايد شريک جنسي اش هم درمان شود.

سيفليس:

يکي از بيماري هاي بسيار خطرناکي که در گذشته موجــب مرگ و مير بســياري از مبتلايان مي شــد بيماري سيفليس اســت. عامل اين بيماري، باکتري اي به نام تريپونما پاليدوم اســت.
بيماري با يــک زخم کوچک و بــي درد در ناحيه تناسلي بروز مي کند. زخم ها قرمز و سفت هستند و فرد آلوده مي تواند از طريق جنسي ديگران را آلوده کند.
در ابتدا فقط يک زخم وجود دارد ولي در صورت عدم درمان،  باکتري وارد خون شــده و موجب آســيب جدي به ديگر اعضاي بدن مثل مشکلات قلبي، اختلالات عصبي، کوري و… مي شود.
روش تشخيص تقريبا در همه عفونت هاي منتقله از راه جنسي آزمايشگاهي و از طريق کشت ميکروب است. امروزه آمار مبتلايان به سيفليس بسيار پايين آمده است زيرا هم مردم نســبت به اين بيماري آگاه هستند و  هم داروهاي موثر و خوبي وجود دارد که مي توانند به سرعت بيماري را ريشه کن کنند.

کلامديا تراکوماتيس:

اين باکتري نيز در بسياريا ز مردان و زنان ديده مي شود و يکي از شايع ترين عفونت ها اســت. بيماران غالبا بي علامت هستند يا علائم خفيفي دارند. ترشــحات زردرنگ و درد هنگام دفع ادرار از علامت هاي شايع کلامديا تراکوماتيس است.
در بســياري از موارد کلامديا با سوزاک همراه مي شــود. اين بيماري نيز مانند سوزاک با تجويز آنتي بيوتيک مناسبب رطرف  و کاملا ريشه کن مي شود.

شانکروئيد:

اين بيماري نيز از راه جنسي منتقل مي شود. مبتلايان با زخمي دردناک، عميق و با حدود مشخص به پزشک مراجعه مي کنند. گاهي خونريزي از زخم نيز ديده مي شود. در برخي بيماران حساسيت و تورم در غده هاي لنفاوي وجود دارد.
تشخيص شانکروئيد آزمايشگاهي و با کشت ميکروب اســت. شانکروئيد به درمان هاي دارويي پاسخ مناسبي مي دهد.

2. » بیماری های منتقله از نوع ویروس

بيماري هاي جنسي از نوع ويروسي يک بدي عمده دارند و آن اينکه اگر وارد بدن شوند ديگر نمي توان آنها را با درمان به طور کامل از بين برد و بيماران عود هاي مکرر و درمان هاي مقطعي يا دائمي را تجربه مي کنند.

هرپس ســيمپلکس نوع ۱ و ۲:

نــام ديگر اين بيماري تب خال اســت که تقريبا همه ما با آن آشنايي داريم. در نوع يک اين بيماري ضايعات قرمز و مخملي شکلي دور لب ها و دهان ديده مي شود.
تب خال در اثر عواملي مانند تغيير در سيستم ايمني بدن فرد، استرس قبل از امتحان در دانش آموزان، عادت ماهيانه در زنان، سرماخوردگي و فشار هاي روحي  ممکن است پديد آيد.
فعاليت اين ويروس دائمي اســت و هيچ وقت نمي توان به طــور کامل آن را مهار کرد. ویروس تبخال نوع دیگری دارد که به آن هریپس ۲ اطلاق می‌شود اين ويروس از طريق تماس جنسي با فرد آلوده وارد دستگاه تناسلي مي شود.
بيمار دچار ضايعاتي به شکل تاول قرمز ترشح داري مي شود که بسيار دردناک بوده و گاهي با تب نيز توام است. وقتي تاول ايجاد مي شود احتمال انتقال افزايش مي يابد.  درمان اين بيماري تسکيني است و بيماران لازم است در مرحله عود بيماري از نزديکي پرهيز و  دارو هاي ضدويروس استفاده کنند.
از آنجا که اين بيماران هميشه ناقل اند بايد هنگام مقاربت از کاندوم اســتفاده کنند. متاسفانه امروزه موارد ابتلاي جوانان بــه اين بيماري در کلينيک هاي اورولوژي به وفور گزارش مي شود.

زگيل تناسلي:

اين ويروس از دســته پاپيلوماي ويروس انساني اســت که چند نوع دارد. انتقال آن از راه جنسي است.  چند هفته بعــد از مقاربت  با فرد ناقل،  بيمــار دچار زگيل هاي بي درد با پايه هاي گوشتي در ناحيه تناســلي مي شود.
اين زگيل ها در مردان روي آلت تناســلي و بيضه ها و در زنــان روي ناحيه فرج، واژن و سرويکس يا دهانه رحم بوجود مي آيند. بيماري غيرقابل علاج است و اصلا ريشه کن نمي شود.
البته با کوتر مي توان ضايعات بوجود آمده را سوزاند يا با استفاده از پمادهايي، زگيل ها را از بين برد ولي اين درمان ها موقتي بوده و بعد از مدتي دوباره زگيل ها پديدار مي شــوند.
گاهي تعداد زگيل ها در زنان آنقدر زياد است که زايمان طبيعي را با مشکلاتي مواجه مي کند. يکي از خطرات اين ويروس براي زنان مبتلا، افزايش احتمال ابتلا به سرطان دهانه رحم است بنابراين مبتلايان به زگيل تناسلي لازم است به طور مرتب پاپ اسمير انجام دهند و تحت مراقبت باشند.

ویروس HIV:

متاسفانه ابتلا به ویروس HIV در کشور ما رو به گسترش است. اين ويروس با ورود به بدن و طي کردن مراحلي،  سرباز هاي بدن يا همان سلول هاي سيستم دفاعي را خلع سلاح کرده و فرد را دچار نقص سيستم ايمني مي کند.
اين وضعيت بيماران را در معرض انواع بيماري هاي خطرناک از جمله ســرطان قرار مي دهد.  در واقع همان سلول هاي خطرناکي که در روي پوست و داخل بدن قرار دارند و سيستم ايمني بدن قدرتمندانه مانع از عملکرد تخريبي شان مي شود ميدان را خالي ديده و فعاليت خود را عليه بدن آغاز مي کنند.
در اين مرحله که ويروس عمل تخريبي خود را آغاز مي کند، مرحله جديد بيماري يعني ايدز آغاز شده و بيمار به يک فرد شکننده مبدل مي شود که حتي با يک ويروس ســرماخوردگي کوچک ممکن اســت از پاي در آيد.
يکي از راه‌های انتقال HIV از طريق تماس جنسي است. استفاده از سرنگ آلوده در معتادان تزريقــي، تزريق خون آلوده به بيمار، انتقال از مــادر به جنين حين زايمان و به طور کلي تماس با خون يا ترشحات  فرد آلوده از ديگر راه هاي انتقال است.
برخلاف تصور عموم ویروس HIV، از راه بوسيدن، تماس روزمره، رفتن به استخر، ظروف غذاخوري فرد مبتلا، استفاده از توالت فرنگي منتقل نمي شود.
در مقاربت هاي جنسي احتمال ابتلاي زنان در يکبار مقاربت با مرد آلوده بيشــتر از احتمال آلودگي مرد با زن آلوده است ولي احتمال ابتلا اصلا قابل پيش بيني نيست و هر چقدر چارچوب هاي جنسي رعايت نشود و افراد شرکاي جنسي مشکوک و متعدد بيشتري داشته باشند احتمال ابتلاي شان بيشتر مي شود.
حتي ديده شده است که اگر انزالي هم در تماس جنسي انجام نشود باز احتمال ابتلا وجود دارد. افراد فقط در صورتي مصون هستند که از يک وسيله محافظتي مانند کاندوم استفاده کنند.

هپاتیت:

هپاتیت نوع ۱ و ۲ دو ويروســي هستند که از راه جنســي يا خوني وارد بدن مي شوند. اين دو ويروس برخلاف هرپس يا زگيل تناسلي هيچ علامتي ندارند.
ويروس هپاتيت به کبد حمله مي کند، مدت ها در آن جا مي ماند و به تدريج تورم کبدي ايجاد کرده و در نهايت کبد فيبروزه مي شود و به سمت سيروز کبدي مي رود.
سيروز آخرين مرحله بيماري است و ديگر نمي توان بيمار را نجات داد. زيرا کبد کاملا عملکرد خود را از دســت مي دهد و بيمار با واريس در دهانه معده و خونريزي هاي مکرر از دهان و علامت هاي کشنده ديگر روبرو مي شــود و در نهايت جان خود را از دست مي دهد.
بيماري هپاتيت نيز درمان ندارد و فقط مي توان با دارو، ورود به مرحله ســيروز را به تعويق انداخت. البته هپاتيت B واکســن دارد و افراد مي توانند با تزريق واکســن در مقابل اين بيماري مصونيت پيدا کنند به خصوص کارکنان گروه پزشــکي و کساني که با خون و ترشحات انسان ها مواجه هستند يا افرادي که روابط پرخطر دارند حتما بايد نسبت به تزريق اين واکسن اقدام کنند ولي براي هپاتيت C  که به مراتب از نوع B خطرناک تر است تاکنون واکسنی ساخته نشده است.

3. » بيماری های منتقله جنسی از نوع انگلی

تريکوموناس واژيناليس:

يک بيماري انگلي است که از راه جنسي منتقل و در هر دو جنس ديده مي شود. اين بيماري بسيار شايع است اما اغلب اوقات مردها هيچ علامتي از خود نشان نمي دهند و زن ها بيشتر علامت دارند.
بيماران از خارش، ترشحات حجيم کف دار و بدبو به رنگ زرد يا زرد مايل به سبز شکايت مي کنند. گاه نيز التهاب در اطراف واژن و داخل آن ديده مي شود. وقتي وجود بيماري تريکوموناس در زني تائيد مي شود درمان همسر حتي اگر بي علامت باشد ضروري است زيرا او نيز قطعا مبتلاســت.
در غير اينصورت درمان يک طرفه بي نتيجه است و بيمار به هيچ وجه بهبود نمی‌یابد .
طول دوره درمان ۷ تا ۱۰ روز است. خوشبختانه بيماري کاملا بهبود مي يابد مگرا ينکه فرد دوباره در معرض خطر قرار بگيرد.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد