دارو های تایید شده در سال 2019 توسط FDA – دو

0

این لیست صرفا شامل اطلاعات اولیه بوده و اطلاعات تکمیلی در آن قرار داده نشده .

این مطلب دو قسمت دارد  .  قسمت اول

21. Rozlytrek

(entrectinib)

تاریخ تایید: 8/15/2019

کاربرد مورد تایید : برای درمان سرطان غیر سلول کوچک ریه , که تومور آن ROS1 مثبت باشد .

22. Inrebic

(fedratinib)

تاریخ تایید : 8/16/2019

کاربرد مورد تایید : برای درمان میلوفیبروز سطح متوسط  (intermediate-2) یا میلوفیبروز خطرناک اولیه و ثانویه

23. Rinvoq

(upadacitinib)

تاریخ تایید :8/16/2019

کاربرد مورد تایید : برای درمان آرتریت روماتوئید معمولی و یا شدید

24. Xenleta

(lefamulin)

تاریخ تایید :8/19/2019

کاربرد مورد تایید : برای درمان ذات الریه باکتریایی اکتسابی از جامعه

25. Ga-68-DOTATOC

تاریخ تایید : 8/21/2019

کاربرد مورد تایید : دارویی برای شناسایی نوعی خاصی از تومور نورواندوکرین به نام

(somatostatin receptor positive neuro-endocrine tumors (NETs

این دارو بصورت تزریق داخل وریدی قبل از پت اسکن استفاده میشود .

26. Nourianz

(istradefylline)

تاریخ تایید :8/27/2019

کاربرد مورد تایید :برای درمان بیماران مبتلا به پارکینسون در مقاطعی که دارو در آنها اثر ندارد .(off episodes)

27. Ibsrela

(tenapanor)

داروی تناپانور

تاریخ تایید :9/12/2019

کاربرد مورد تایید : درمان سندرم روده تحریک پذیر همراه با یبوست در بزرگسالان

28. Aklief

(trifarotene)

تاریخ تایید : 10/4/2019

کاربرد مورد تایید :برای درمان آکنه والگاریس در افراد 9 سال به بالا

29. Beovu

(brolucizumab–dbll)

تاریخ تایید : 10/7/2019

کاربرد مورد تایید : درمان تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا نوع خیس – به وجود آمده به دلیل افزایش سن و سال

30. Scenesse

(afamelanotide)

تاریخ تایید : 10/8/2019

کاربرد مورد تایید :برای تحمل بیشتر نور در بیماران دارای erythropoietic protoporphyria که در برخورد با نور آفتاب دچار مشکلات پوستی میشوند

( نوعی حساسیت شدید به نور )

31. fluorodopa F 18

تاریخ تایید : 10/10/2019

کاربرد مورد تایید :استفاده تزریقی قبل از پت اسکن برای تشخیص سلول های آسیب دیده عصبی در بیماران مشکوک به پارکینسون

32. Reyvow

(lasmiditan)

داروی لاسمیدیتان

تاریخ تایید :10/11/2019

کاربرد مورد تایید : درمان میگرن حاد ( با هاله یا بدون هاله)

33. Trikafta

ترکیبی از سه داروی   elexacaftor/ivacaftor/tezacaftor

تاریخ تایید : 10/21/2019

کاربرد مورد تایید :درمان فیبروز سیستیک ( کیستیک) در بیماران دارای معمول ترین نوع جهش ژنی که باعث این مشکل شده است .( برای بیماران 12 سال به بالا)

34. ExEm Foam

(air polymer-type A)

تاریخ تایید :11/7/2019

کاربرد مورد تایید : قبل از انجام سونو هیسترو برای تست باز بودن لوله رحم این دارو برای کمک به تشخیص بهتر در رحم وارد میشود .

35. Reblozyl

داروی ربلوزیل

(luspatercept–aamt)

تاریخ تایید :11/8/2019

کاربرد مورد تایید : درمان آنمی (کم خونی) دربیمارانی که مبتلا به تالاسمی بتا هستند و به طور مرتب به انتقال گلبول قرمز خون نیازدارند

36. Brukinsa

داروی بروکینسا

(zanubrutinib)

تاریخ تایید : 11/14/2019

کاربرد مورد تایید : درمان بیماران مبتلابه لنفوم سلول مانتل , نوعی سرطان خون .

37. Fetroja

(cefiderocol)

تاریخ تایید :11/14/2019

کاربرد مورد تایید : درمان بیمارانی با عفونت های پیچیده مجاری ادراری که برای درمان گزینه های محدودی دارند یا گزینه دیگری ندارند .

38. Adakveo

(crizanlizumab-tmca)

تاریخ تایید : 11/15/2019

کاربرد مورد تایید : برای درمان عوارض دردناک بیماری سلول داسی شکل یا سیکل سل (sickle cell disease)

39. Givlaari

(givosiran)

تاریخ تایید : 11/20/2019

کاربرد مورد تایید : درمان پروفیریای کبدی حاد . نوعی اختلال نادر خونی

40. Xcopri

(cenobamate)

تاریخ تایید :11/21/2019

کاربرد مورد تایید : درمان نوعی تشنج پارشیال  (partial onset seizures)

پارشیال : (تشنج محدود به یک منطقه مغز)

41. Oxbryta

(voxelotor)

تاریخ تایید : 11/25/2019

کاربرد مورد تایید : درمان بیماری سلول داسی شکل

 

منبع 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد