دمیترون – مقدار مصرف

0

میزان دوز دمیترون -اندانسترون- در بیماران مختلف :

نام های مختلف :  Ondansetron , demitron، Zofran ، Zuplenz

این دارو به صورت زیر اعمال می شود:

4 mg/5 mL ; 32 mg/50 mL-D5% ; 2 mg/mL ; 4 mg ; 8 mg ; 24 mg ; 32 mg/50 mL-NaCl 0.9%

هیچ کدام از اطلاعاتی که در این مقاله بیان می شود جایگزینی برای دستورالعمل مصرفی که از طرف پزشک تجویز می شود نخواهد بود. همیشه با داروساز یا پزشک معالج خود مشورت کنید.

دوز معمولی برای بزرگسالانی که تحت شیمی درمانی هستند:

خوراکی:

شیمی درمانی با امتوجنیک بالا:

مقدار دوز پیشنهادی: 24 میلی گرم داروی خوراکی ،30 دقیقه  قبل از شروع اولین روز شیمی درمانی

شیمی درمانی با امتوجنیک متوسط:

مقدار دوز پیشنهادی: 8 میلی گرم داروی خوراکی ، دو بار در روز.  اولین دوز معمولا 30 دقیقه قبل از آغاز شیمی درمانی مصرف می شود و دوز بعدی 8 ساعت بعد مورد استفاده قرار می گیرد. سپس 8 میلی گرم  داروی خوارکی دوبار در روز( هر 12 ساعت یکبار) برای یک یا دو روز بعد از تکمیل شیمی درمانی باید مصرف شود.

تزریقی:

مقدار دوز پیشنهادی: 0.15 mg/kg IV . اولین دوز 30 دقیقه قبل از آغاز شیمی درمانی تزریق می شود. دوز بعدی 4  و 8 ساعت بعد از اولین دوز تزریق خواهد شد.

حداکثر دوز: 16 میلی گرم  برای هر دوز

کاربردها:

 • از استفراغ و حالت تهوع مرتبط با شیمی درمانی امتوجنیک  بالا جلوگیری می کند.
 • از استفراغ و حالت تهوع مرتبط با شیمی درمانی امتوجنیک متوسط پیشگیری می کند.

مقدار دوز معمول برای بزرگسالان بعد از جراحی:

خوراکی:

 • مقدار دوز پیشنهادی: 16 میلی گرم از داروی خوارکی یک ساعت قبل از تزریق داروی بیهوشی مصرف می شود.

تزریقی:

مقدار دوز پشنهادی: 4 mg IV بلافاصله قبل از تزریق داروی بیهوشی یا بعد از جراحی مصرف می شود.

گزینه جایگزین: 4 mg IM

نکات: مدیریت دوز بعدی، کنترل اضافی بر روی حالت تهوع یا استفراغ فراهم نمی کند.

کاربرد:

 • از  حالت تهوع و استفراغ بعد از عمل پیشگیری می کند.

مقدار دوز معمول برای بزرگسالانی که از پرتو درمانی استفاده می کنند و تحت تابش قرار گرفته اند:

 • مقدار دوز پیشنهادی: 8 میلی گرم داروی خوراکی سه بار در روز
 • قرار گرفتن کل بدن در معرض تابش: 8 میلی گرم داروی خوراکی یک یا دو ساعت قبل از هر پرتودرمانی

پرتودرمانی با دوز بالا تا شکم:  8 میلی گرم داروی خوراکی؛ یک یا دو ساعت قبل از پرتودرمانی مصرف می شود. دوزهای بعدی هر 8 ساعت یکبار بعد از اولین دوز و  یک الی دو روز بعد از تکمیل درمان مصرف خواهد شد.

پرتودرمانی Daily Fractionated: 8 میلی گرم داروی خوراکی یک یا دو ساعت قبل از پرتودرمانی مصرف می شود. دوز بعدی معمولا هر 8 ساعت یکبار بعد از اولین دوز مصرف خواهد شد.

کاربرد:

 • از حالت تهوع و استفراغ مرتبط با پرتودرمانی جلوگیری می کند.

دوز معمول برای کودکان بعد از جراحی:

تزریقی:

یک ماهه تا 12 ساله:

کمتر از 40 کیلوگرم:

مقدار دوز پیشنهادی: 0.1 mg/kg IV دو الی پنج دقیقه قبل/ به دنبال  تزریق داروی بیهوشی یا بعد از جراحی

40 کیلوگرم یا بیشتر:

مقدار دوز پیشنهادی: 4 mg IV، دو الی پنج دقیقه  قبل/ به دنبال تزریق داروی بیهوشی یا بعد از جراحی .

کاربرد: از حالت تهوع و استفراغ بعد از جراحی جلوگیری می کند.

مقدار دوز معمولی برای کودکان تحت شیمی درمانی:

خوراکی:

4 الی 11 ساله:

مقدار دوز پیشنهادی: 4 میلی گرم سه بار در روز. اولین دوز مصرف 30 دقیقه قبل از  آغاز شیمی درمانی  خواهد بود. دوزهای بعدی نیز 4 الی 8 ساعت بعد از اولین دوز مصرف می شود. سپس 4 میلی گرم داروی خوراکی سه بار در روز مورد استفاده قرار می گیرد.

12 سال به بالاتر:

دوز پیشنهادی: 8 میلی گرم دوبار در روز. اولین دوز 30 دقیقه قبل از آغاز شیمی درمانی است و دوزهای بعدی 8 ساعت بعد مصرف می شود. سپس 8 میلی گرم از داروی خوارکی دو بار در روز برای یک یا دو روز بعد از تکمیل شیمی درمانی استفاده خواهد شد.

تزریقی:

6 ماهه تا 18 سال:

مقدار دوز پیشنهادی: 0.15 mg/kg IV، اولین دوز 30 دقیقه قبل از آغاز شیمی درمانی تزریق می شود. دوزهای بعدی 4 الی 8 ساعت بعد از اولین دوز خواهد بود.

حداکثر دوز: 16 میلی گرم( در هر دوز)

 • فرمولاسیون تزریق باید در 50 میلی لیتر رقیق گردد.
 • این دارو باید برای پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ مرتبط با شیمی درمانی امتوجنیک بالا و متوسط استفاده شود.

کاربردها:

 • پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ مرتبط با شیمی درمانی امتوجنیک بالا
 • پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ مرتبط با شیمی درمانی امتوجنیک متوسط

تنظیم دارو برای بیماران کلیوی:

هیچ  نوع تنظیمی پیشنهاد نشده است.

تنظیم دارو برای بیماران کبدی:

 • اختلال کبدی خفیف تا متوسط: تنظیمی پیشنهاد نشده است.
 • اختلال کبدی شدید: 8 میلی گرم تزریق وریدی،30 دقیقه قبل از آغاز شیمی درمانی، حداکثر 8 میلی گرم در روز

هشدارها:

ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان زیر  6 ماه  و 4 سال ( فرمولاسیون خوراکی) منتشر نشده است. در این مورد احتیاط های لازم را انجام دهید.

بیماران دیالیزی: داده و اطلاعاتی در این مورد در دسترس نیست.

سایر دیدگاه ها:

توصیه  متخصصان:

 • قرص های حل شونده در دهان را تا لحظه ای که می خواهید مصرف کنید از فویل در نیاورید.
 • قرص های حل شونده در دهان و فرمولاسیون فیلم را باید با دست خشک بردارید و بلافاصله بر روی زبان قرار دهید. دوز مربوطه باید در بزاق حل شود.  مصرف مایعات اضافی لازم نیست. در بیمارانی که نیازمند فیلم های متعدد در هر دوز هستند، هر فیلم باید به طور کامل حل شود و سپس داروی بعدی مصرف گردد.
 • دوز وریدی بیشتر از 8 میلی گرم باید به آرامی و در طول 15 دقیقه تزریق گردد. دوز وریدی واحد که بیشتر از 16 میلی گرم است باید  اجتناب گردد.
 • دوز دارو در تزریق ماهیچه ای(IM) باید با سرعت کمتر از 30 ثانیه تزریق شود.
 • فرمولاسیون شیاف در کودکان توصیه نمی شود. بهتر است پزشک معالج در این مورد تصمیم گیرد.

شرایط نگهداری دارو:

بهنر است  از اطلاعاتی که تولید کننده در اختیار افراد قرار می دهد استفاده شود.

تکنیک های بازسازی / آماده سازی:

بانک اطلاعات تولید کننده محصول باید مورد استفاده قرار گیرد.

سازگاری IV:

بانک اطلاعات تولید کننده محصول باید مورد استفاده قرار گیرد.

عمومی:

 • کمترین دوز موثر باید مورد استفاده قرار گیرد.
 • مسیر وریدی، ماهیچه ای؛ خوراکی و مقعدی در 24 ساعت اول شیمی درمانی تاثیر یکسانی داشته اند.
 • استفاده از قرص حل شونده در دهان برای پیشگیری از استفراغ و حالت تهوع مرتبط با شیمی درمانی امتوجنیک بالا؛ پرتودرمانی یا شرایط بعد از جراحی در بیمارانی که کودک هستند مورد مطالعه قرار نگرفته است.
 • مصرف همزمان این دارو با دگزا متازون ممکن است اثرات ضد تهوع و استفراغ آن را تشدید کند.
 • استفاده روزانه از این دارو در بیمارانی که بعد از جراحی استفراغ و حالت تهوع اندک دارند توصیه نمی شود. با اینحال در بیمارانی که باید از استفراغ و حالت تهوع بعد از جراحی پیشگیری شود توصیه می شود.

نظارت و بررسی:

 • سطح الکترولیت ها به خصوص در بیمارانی که در معرض خطر هیپومنیزیمی یا هیپوکالمی هستند باید بررسی شود.
 • در بیمارانی که سابقه بیماری QT، برادی کاردی، نارسایی احتقانی قلب دارند بهتر است ECG انجام شود.
 • علائم و نشانه های بیماری تنفسی یا واکنش های آلرژیک باید بررسی گردد.

توصیه به بیماران:

 • باید به بیماران خود بگویید که این دارو ممکن است باعث ایجاد خواب آلودگی گردد. به همین خاطر رانندگی یا کار با دستگاه هایی که نیازمند هوشیاری کامل است بعد از مصرف این دارو توصیه نمی شود.
 • بیماران باید هر گونه علامت و نشانه ای را گزارش دهند.  وجود واکنش‌های آلرژیک شدید یا علایم مرتبط با سندرم سروتونین باید مد نظر قرار گیرد. بیماران باید هر گونه احساس سبکی سر یا تغییر در ضربان قلب را گزارش دهند.
 • اگر بیمار باردار باشد، قصد بارداری داشته باشد یا نوزاد شیرخوار داشته باشد باید با پزشک معالج خود در این مورد صحبت کند.
 • بیمار باید همه داروهای مصرفی( اعم از داروهای تجویز شده، گیاهی یا بدون نسخه) را به اطلاع پزشک برساند.

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد