فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک

0

در ثبت فشارخون بالای هر فرد دو مقدار داریم که بعبارتند از :
1- فشار خون سیستولی : که هنگامی که قبل منقبض میشود یا همان فشار درون سرخرگ هاست .
2- فشار خون دیاستولی : همان فشاری است که هنگام منبسط شدن قلب ثبت میشود .

درواقع در ثبت فشار خون هر فرد ۲ این فشارها را اندازه گیری میکنیم .
که هر دوی اینها براساس میلی مترجیوه( millimeters of mercury (mmHg برای مثال وقتی فشار خون طبیعی یک فرد را می خوانیم عددش 80/120 است یا 12 روی 8 است . “120 mmHg/80 mmHg” or “120 over 80.”
فشار خون بالا در برگسالان به صورت زیر تعریف می شود :
– که فشار 140 ( یا همان 14) یا بیشتر برای فشارسیستولی

– و فشار خون 90 ( یا همان 9 ) یا بیشتر برای فشاردیاستولی
در برخی از افراد که فشار خون بالا دارند هم فشار سیستولی و هم فشار دیاستولی بالاست . اما افراد مسنی که معمولاً فشار خون سیستولی آنها بالاست این تا حدی طبیعی است . این وضعیت را بالا بودن فشار خون سیستولی مجزا isolated systolic hypertension که بهرحال بعنوان فشارخون بالا محسوب می شود
درافراد مسن بعلت اینکه قابلیت ارتجاع سرخرگهای آنها کاهش پیدا کرده نمی توانند به آسانی منبسط شوند و همین امر باعث بالا رفتن فشار سیتولی می شود ( تصور کنید که مقدار معینی خون درون یک ظرف یا شلینگ جریان دارد و فشرده شدن خون در این شلینگ باعث بالا رفتن فشار می شود )

ولی فشار دیاستولی به دلیل وارد کردن کمترین فشار به دیواره سرخ رگ ها هیچ ربطی به منقبض شدن سرخ رگها نداشته٬ بدین صورت کاهش قابلیت کشش سرخرگ ها هیچ گونه تاثیر روی فشار خون نرمال یا دیاستولی ندارد .

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد