نمونه سوالات برگزیده آزمون زنان و مامایی

4

با توجه به نزديک شدن آزمون دستياري ارديبهشت 94 و با توجه به برگزاري آزمون پرانترني اسفند 93 در دانشگاه‏هاي علوم پزشکي کشور، به منظور آشنايي با سؤالات آزمون اسفند 93، تا زمان امتحان دستياري سؤالات دروس مختلف پزشکي به تفکيک و از قطب‏هاي مختلف کشور مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرد. سؤالات زير گزيده‏اي است از سؤالات جديد و جالب درس زنان.

در صورت مراجعه يک زوج با نازايي کدام گزينه زير جزء بررسي‌هاي اوليه نيست؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 5 کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) Semen analysis

ب) ‏‏Ovulation documentation

ج) Hysterosalpingography

د) Laparascopy

پاسخ: د) ارزيابي آزمايشگاهي اوليه ناباروري شامل 3 آزمايش است:

1) آناليز مايع مني

2) بررسي تخمک‌گذاري

3) بررسي رحم و لوله‌هاي رحم به کمک هيستروسالپنگوگرافي

خانم 34 ساله‌اي با شکايت از ديسپاروني و دردهاي لگني سيکليک از 3 سال قبل مراجعه کرده که در معاينه، رحم رتروورته و فيکس است و در سپتوم رکتوواژينال ندول هاي متعدد لمس مي‌شود. روش ارجح جهت تشخيص کدام است؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 5 کشوري{دانشگاه شيراز})

الف) سونوگرافي ترانس واژينال

ب) ‏‏لاپاراسکوپي

ج) هيستروسکوپي

د) CA125

پاسخ: ب) شايع‌ترين علائم آندومتريوز عبارتند از: درد لگني، ديسمنوره، ديسپاروني، خونريزي غيرعادي رحمي و نازايي. بهترين روش براي تشخيص آندومتريوز، لاپاراسکوپي است.

مثال: بيماري با تشخيص باليني PID و سونوگرافي نرمال بستري شده و تحت درمان آنتي‌بيوتيکي مناسب قرار گرفته است. پس از 7 ساعت علائم بيماري بهبود نيافت، کدام اقدام ضروري است؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 1 کشوري {دانشگاه گيلان و مازندران})

الف) سونوگرافي کبد ب) ‏‏CT-Scan

ج) بيوپسي آندومتر د) لاپاراسکوپي

پاسخ: د) لاپاراسکوپي، دقيق‌ترين روش جهت تشخيص سالپنژيت است. در صورت عدم قطعيت تشخيص به خصوص در بيماران مبتلا به پريتونيت شديد، جهت رد آبسه‌هاي پاره شده و آپانديسيت، از لاپاراسکوپي استفاده مي‌شود.

در خانم 27 ساله G2P1،‏ 36 هفته با تشخيص IUGR، سونوگرافي داپلر انجام شده که تغييرات در Venosus Ductus ديده شده است. کداميک از اقدامات زير صحيح است؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 1 کشوري {دانشگاه گيلان و مازندران})

الف) بيوفيزيکال پروفايل

ب) ‏‏تکرار داپلر هفته بعد

ج) بستري و تحت نظر تا ترم

د) ختم بارداري

پاسخ: د) مجراي وريدي (Ductus Venosus) بهترين رگ جهت تعيين زمان مطلوب زايمان است، لذا چون تغييرات در Ductus Venosus ديده مي‌شود، با توجه به الگوريتم 13-3 گايدلاين زنان 1، بايد ختم بارداري صورت گيرد.

طراحي اين سؤال بسيار فني و عالي بوده و بايد به طراح سؤال قطب 1 تبريک گفت که با گذاشتن وقت، سؤال خوب و جديدي را طرح کرده است.

مثال: در بيمار مبتلا به پره‌اکلاپسي که جهت زايمان بستري شده و سولفات منيزيوم شروع شده است، 3 ساعت بعد از زايمان دچار تشنج شده است. سولفات منيزيوم تا چه زماني بايد ادامه يابد؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 1 کشوري{گيلان و مازندران})

الف) 24 ساعت پس از شروع سولفات منيزيوم

ب) ‏‏24 ساعت پس از زايمان

ج) ‏‏24 ساعت پس از تشنج

د) 48 ساعت پس از تشنج

پاسخ: ج) در هر زني که در دوره پس از زايمان دچار تشنج شده، بايد تشخيص اکلامپسي مطرح شود، در اين بيماران بايد تجويز سولفات منيزيوم تا 24 ساعت پس از تشنج ادامه يابد.

خانم حامله30 هفته‌اي با شکايت پاراستزي اندام تحتاني مراجعه کرده است. علائم ايشان در زمان شب بيشتر شده، به طوري که بايد دائما پاهاي خود را تکان دهند. کمبود کداميک از موارد زير بيشتر است؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 9 کشوري {دانشگاه مشهد})

الف) کلسيم ب) ‏‏منيزيم

ج) پتاسيم د) آهن

پاسخ: د) سندرم پاي بي‌قرار (RLS) در خانم‌هاي باردار شايع است و تقريبا در 25 درصد موارد ديده مي‌شود. اين بيماران مرتبا پاها را تکان مي‌دهند و از پارستزي در اندام تحتاني شکايت دارند. علائم غالبا شب‌ها بدتر مي‌شوند. اين بيماري معمولا با کمبود آهن همراهي دارد و تجويز مکمل آهن مي‌تواند موجب کاهش علائم شود.

همه موارد زير از عوارض درازمدت سندرم تخمدان پلي کيستيک (PCO) است، به‌جز؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 9 کشوري {دانشگاه مشهد})

الف) ويتيليگو ب) ‏‏بيماري قلبي- عروقي

ج) ديابت نوع 2 د) کانسر آندومتر

پاسخ: الف) عوارض مزمن PCO عبارتند از: اليگواوولاسيون، خونريزي ديسفونکسيونل رحمي (DUB)، افزايش خطر کانسر آندومتر و افزايش خطر عدم تحمل گلوکز، ديابت نوع 2، ديابت حاملگي و عوارض قلبي – عروقي.

خانمي 28 ساله Ab1G2P1 ‏2ماه بعد از سقط خود به خودي به دليل ادامه خونريزي واژينال، مراجعه و کورتاژ شده است. در جواب پاتولوژي تومور تروفوبلاستيک محل جفت گزارش شده است. اقدام مناسب بعدي چيست؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 2 کشوري {دانشگاه تبريز})

الف) هيسترکتومي ب) ‏‏کموتراپي تک دارويي

ج) کموتراپي ترکيبي د) راديوتراپي

پاسخ: الف) اين سؤال يکي از بهترين سؤالات درس زنان دانشگاه علوم پزشکي تبريز بوده، چرا که درمان نئوپلاسم‌هاي تروفوبلاستيک بدخيم در حاملگي به کمک شيمي‌درماني است، ولي در تومورهاي تروفوبلاستيک محل جفت، شيمي‌درماني موثر نبوده و اغلب بيماران نيازمند هيسترکتومي خواهند بود.

اين سؤال بدون شک يکي از بهترين سؤالات زنان در بين تمام قطب‌هاي کشور است.

خانمي 38 ساله با بارداري 35 هفته بعد از 6 هفته از آخرين ويزيت مراجعه مي‌کند. اکنون در معاينه ارتفاع رحم حدود 30 سانتي‌متر است. اولين اقدام شما کدام است؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب زاگرس {دانشگاه همدان})

الف) تست غيراسترسي

ب) تست چالش اکسي‌توسين

ج) سونوگرافي داپلر رنگي وريد نافي

د) سونوگرافي دو بعدي

پاسخ: د) شايع‌ترين روش باليني براي ارزيابي پيشرفت بارداري، اندازه‌گيري‌هاي متوالي ارتفاع فوندوس رحم است. ارتفاع فوندوس رحم برحسب سانتي‌متر با سن حاملگي برحسب هفته حداکثر ‏2 سانتي‌متر اختلاف دارد. لذا در بارداري 35 هفته ارتفاع رحم بايد ‏35 سانتي‌متر با اختلاف حداکثر ‏2 سانتي‌متر باشد، لذا با شک به IUGR حتما بايد سونوگرافي صورت پذيرد.

خانمي 54 ساله که از دو سال قبل منوپوز شده، با خونريزي واژينال مراجعه کرده است. در سونوگرافي واژينال ضخامت آندومتر 8 ميلي‌متر است. اولين اقدام کدام است؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب زاگرس {دانشگاه همدان})

الف) هيسترکتومي

ب) تجويز استروژن و پروژسترون

ج) نمونه‌برداري اندومتر

د) دو ماه بعد تکرار سونوگرافي

پاسخ: ج) چون ضخامت آندومتر در سونوگرافي واژينال از 5 ميلي‌متر بيشتر است، حتما بايد بيوپسي آندومتر صورت پذيرد.

خانمي 20 ساله G1 Ab1 ‏به دنبال سقط جنين در 5 ماه قبل، دچار خونريزي واژينال و از يک ماه قبل تاري ديد دارد. در بررسي انجام شده HCG=115000 و در CT مغزي نواحي هيپودنس دارد. چه اقدام درماني جهت نامبرده انجام مي‌دهيد؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب زاگرس{دانشگاه همدان})

الف) با تشخيص کوريوکارسينوم، هيسترکتومي و شيمي‌درماني يک دارويي و راديوتراپي مي‌کنيم.

ب) با تشخيص کوريوکارسينوم، هيسترکتومي و شيمي‌درماني چند دارويي و راديوتراپي مي‌کنيم.

ج) با تشخيص کوريوکارسينوم، شيمي‌درماني چند دارويي و راديوتراپي مي‌کنيم.

د) با تشخيص کوريوکارسينوم، هيسترکتومي و راديوتراپي مي‌کنيم.

پاسخ: ج) بيمار دچار کوريوکارسينوم شده و چون به مغز متاستاز داده است، جزء GTNهاي متاستاتيک قرار مي‌گيرد و چون HCGبيشتر از40/000 است، با پيش‌آگهي ضعيف است. لذا درمان آن شامل شيمي‌درماني چند دارويي با پروتکل EMA-CO است. به علت بهبود و پيشرفت روش‌هاي شيمي‌درماني، هيسترکتومي ندرتا به عنوان درمان اوليه در زنان مبتلا به GTN بدخيم به کار برده مي‌شود (به جزء GTN جفت که بايد که هيسترکتومي شود).

خانمي با تشخيص ديابت بارداري روز قبل وضع حمل کرده است. نحوه بررسي بعدي ايشان چگونه است؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 8 کشوري{دانشگاه کرمان})

الف) تست GTT با g 100 گلوکز يک هفته بعد

ب) تست OGTT با g 75 گلوکز در اولين ويزيت پس از زايمان

ج) تست FBS و HPP ‏2روز بعد از زايمان

د) تست GCT با g 100 گلوکز دو هفته بعد

پاسخ: ب) در زنان مبتلا به ديابت حاملگي اقدامات زير بايد پس از زايمان انجام شوند.

1) آزمون OGTT 2ساعت پس از مصرف g75 گلوکز خوراکي در اولين ويزيت پس از زايمان

2) پيگيري سالانه درازمدت از نظر ديابت

3) مشاوره از نظر تغيير شيوه زندگي مثل کاهش وزن و ورزش منظم

خانمي 40 ساله به دليل خونريزي غيرطبيعي رحمي، تحت ارزيابي با سونوگرافي ترانس‌واژينال قرار گرفته و ضخامت آندومتر 6 ميلي‌متر گزارش شده است. اقدام مناسب بعدي چيست؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 8 کشوري {دانشگاه کرمان})

الف) کورتاژ تشخيصي

ب) نمونه‌برداري آندومتر با Piplle

ج) سالين ايفيوژن سونوگرافي (SIS)

د) هيستروسکوپي

پاسخ: ج)

ادامه دارد…

انجام آزمون استرس انقباضي (CST) در کداميک از موارد زير ممنوع است؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 8 کشوري {دانشگاه کرمان})

الف) سابقه عمل سزارين با برش عرضي روي رحم

ب) دکولمان جفت

ج) جفت سرراهي

د) محدوديت رشد داخلي رحمي

پاسخ: ج) کنترانديکاسيون‌هاي انجام CST عبارتند از: ليبر پره‌ترم، جفت سرراهي، عروق سرراهي، نارسايي سرويکس، حاملگي چند قلو و سابقه سزارين کلاسيک قبلي

بيمار خانم 27 ساله G1P1 است که براي اولين‌بار جهت کنتراسپشن از قرص LD استفاده مي‌کند. در روز هفتم پس از مصرف قرص دچار لکه‌بيني مي‌شود. BHCG منفي است. کدام اقدام را توصيه مي‌کنيد؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 8 کشوري {دانشگاه کرمان})

الف) قطع مصرف قرص و استفاده از روش کنتراسپشن ديگر

ب) بررسي بيشتر بيمار جهت رد ساير علل ژنيکولوژيک خونريزي

ج) تجويز قرص مدروکسي پروژسترون استات به مدت 10 روز

د) دو برابر کردن قرص LD به مدت 2-3 روز تا قطع خونريزي

پاسخ: د) تهوع و خونريزي Breakthrough شايع‌ترين عوارض جانبي مصرف COCs هستند و اغلب بعد از گذشت چند ماه از مصرف، تدريجا کاهش مي‌يابند. يکي از روش‌هاي کنترل خونريزي دو برابر کردن دوز قرص‌هاي فعال به مدت 2-3 روز تا زمان توقف خونريزي است.

در صورتي که بخواهيم جهت توقف زايمان پره‌ترم از ايندومتاسين استفاده کنيم، کدام شرايط از نظر سن حاملگي و مدت استفاده از ايندومتاسين بايد رعايت شود؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 8 کشوري {دانشگاه کرمان})

الف) سن حاملگي کمتر از 32 هفته – حداکثر 48 ساعت

ب) سن حاملگي کمتر از 32 هفته – حداکثر يک هفته

ج) سن حاملگي بيشتر از 32 هفته – حداکثر يک هفته

د) سن حاملگي بيشتر از 32 هفته – حداکثر 48 ساعت

پاسخ: الف) ايندومتاسين بايد حداکثر به مدت 48 ساعت متوالي تجويز شود تا فرصت تزريق کورتيکواستروئيدها قبل از تولد فراهم شود. ايندومتاسين بايد تنها در سنين حاملگي کمتر از 32 هفته تجويز شود.

کداميک از موارد ذيل جزء معيارهاي Creasy تشخيص زايمان زودرس است؟ (سؤال زنان پرانترني شهريور 93‏- قطب 4 کشوري {دانشگاه اهواز})

الف) ديلاتاسيون سرويکس بيش از ‏1 سانتي‌متر در فرد نولي‌پار

ب) ديلاتاسيون سرويکس بيش از ‏2 سانتي‌متر در فرد مولتي‌پار

ج) افاسمان سرويکس بيش از 80‏ درصد

د) انقباضات رحمي بيش از 3 انقباض در 20 دقيقه

پاسخ: ج) معيارهاي Creasy عبارتند از:

1) انقباضات رحمي: بيشتر از 4 انقباض در هر 20 دقيقه

2) ديلاتاسيون سرويکس: برابر يا بيشتر از ‏2 سانتي‌متر در نولي‌پارها و برابر يا بيشتر از ‏3 سانتي‌متر درمولتي‌پارها

3) افاسمان سرويکس :بيشتر از80‏ درصد

4) انقباضات رحمي و تغييرات سرويکس

توجه: تغييرات سرويکس قابل قبول‌ترين معيار باليني است، اما بيشتر از ساير معيارها در خطر سوگرايي (Bias) است.

نوزاد +‏RH از يک مادر -‏RH به دليل کندگي زودرس جفت در هفته 34 بارداري به طريق سزارين متولد مي‌شود. تست Kleihauer Betke نشان مي‌دهد 60 سي‌سي خون جنين وارد جريان خون مادر شده است. چه ميزان روگام براي مادر تجويز بايد کرد؟ (برحسب ميکروگرم) (سؤال زنان پرانترني شهريور 93‏- قطب 4 کشوري {دانشگاه اهواز})

الف) 150 ب)300

ج) 450 د) 600

پاسخ: د) دوز استاندارد روگام براي دکولمان جفت 300 ميکروگرم است، ولي اگر حجم خونريزي جنين بيش از 30 ميلي‌ليتر خون کامل باشد، به ازاي هر ميلي‌ليتر خون جنيني اضافي، 10 ميکروگرم ايمنوگلبولين RH اضافي نيز تجويز مي‌شود، لذا چون 60 سي‌سي خون نوزاد وارد جريان خون مادر شده، 30 سي‌سي بيشتر است که با ضرب 30 در 10 به 300ميکروگرم روگام اضافي نياز است که در مجموع مي‌شود 600 ميکروگرم.

اين سؤال دانشگاه علوم پزشکي اهواز يکي از بهترين سؤالات اين دوره از آزمون‌هاي پرانترني قطب‌هاي مختلف کشور بوده است.

دختر 17 ساله‌اي با آمنوره اوليه و کاريوتيپ XX‏46 که در سونوگرافي لگن، رحم ديده نشده، احتمال کداميک از ناهنجاري‌هاي زير در ايشان بيشتر است؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 5 کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) ناهنجاري‌هاي اسکلتي

ب) ‏‏ناهنجاري‌هاي دستگاه تنفسي

ج) ناهنجاري‌هاي دستگاه ادراري

د) ناهنجاري‌هاي گوش

پاسخ: ج) در آژنزي مولرين، بيماري بي‌علامت است، تکامل پستان و موهاي پوبيس طبيعي هستند، واژن وجود ندارد و به دليل فقدان رحم، تظاهرات کريپتومنوره وجود ندارند. تشخيص بيماري، معمولا با معاينه فيزيکي به تنهايي صورت مي‌گيرد. حدود 12-15 درصد زنان مبتلا به آژنزي مولرين، اختلالات اسکلتي (به‌ويژه ناهنجاري مهره‌اي) دارند و در يک سوم موارد يا بيشتر نيز، ناهنجاري‌هاي ادراري (کليه اکتوپيک، آژنزي کليه، کليه نعل اسبي و سيستم جمع کننده غيرطبيعي) وجود دارند، بنابراين در مبتلايان به آژنزي مولرين، بايد اختلالات اسکلتي و ادراري را بررسي کرد.

در خانمي G2P0Ab1 در سونوگرافي جنين 36 هفته با بند ناف دور گردن (Nuchal cord) گزارش شده است. کدام اقدام درماني مناسب است؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- {دانشگاه آزاد})

الف) به علت احتمال ديسترس جنيني و با توجه به Viable جنين، سزارين اورژانس انجام شود.

ب) سونوگرافي بيوفيزيکال انجام داده و در صورت نرمال بودن در زمان ترم سزارين شود.

ج) به صورت روزانه NST انجام داده و در صورت غير طبيعي بودن سريعا سزارين شود.

د) بارداري سير طبيعي خود را طي کرده و اجازه زايمان واژينال داده مي‌شود.

پاسخ: د) به علت پيش‌آگهي عالي بند ناف گردني، هيچ تغييري در اقدامات درماني اين بيماران ضرورت ندارد، مگر اينکه جنين حين ليبر دچار ديسترس واضح شود.

در درمان زنان باردار مبتلا به HIV (ويروس نقص ايمني) کدام گزينه صحيح نيست؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- {دانشگاه آزاد})

الف) تجويز داروهاي ضدويروس در بارداري انتقال بيماري را به جنين کاهش مي‌دهد.

ب) از همان ابتداي بارداري بايد درمان ضدويروس را شروع کرد.

ج) بهترين روش ختم بارداري در صورت سالم بودن کيسه آمنيون سزارين است.

د) کم‌عارضه‌ترين داروي ضدويروسي در بارداري زيدوودين است.

پاسخ: ب)

1- در صورت امکان بايد از شروع دارو در 3 ماهه اول خودداري کرد.

2- مصرف زيدوودين نقش بسيار مهمي در کاهش انتقال پري‌ناتال بيماري دارد.

3- انجام سزارين الکتيو در 38 هفتگي بدون انجام آمنيوسنتز و همراه با تجويز آنتي‌بيوتيک پروفيلاکتيک مي‌تواند انتقال بيماري را به جنين کاهش داد.

در پاپ اسمير خانم 47 ساله‌اي AGUS گزارش شده است. اقدام بعدي کدام است ؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- دانشگاه آزاد)

الف) تکرار پاپ‌اسمير پس از درمان با استروژن موضعي

ب) کورتاژ تشخيصي

ج) بيوپسي آندومتر

د) هيستروسکوپي

پاسخ: ج) اگر پاپ‌اسمير، AGC (سلول‌هاي آتيپيک غده‌اي) را نشان دهد. بايد کولپوسکوپي و نمونه‌گيري اندوسرويکال (بيوپسي از آندومتر) به عمل آيد.

در صورتي که اولين روز آخرين پريود فردي 20/4/93 باشد، تاريخ زايمان او را تعيين نماييد ؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) 2/1/93 ب) ‏‏29/12/93

ج) 27/1/94 د) 29/1/94

پاسخ: ج) EDC براساس قانون Neagele از رابطه زير به دست مي‌آيد: 7 روز + {3 ماه -LMP}= EDC‏

1=4-3

27=20+7

خانم حامله 24 هفته که پرستار است، تست PPD انجام داده و پس از سه روز در محل تزريق 10 ميلي‌متر سفتي و اندوراسيون دارد. اقدام مناسب براي وي چيست ؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- سؤال مشترک تمام قطب‌هاي کشور)

الف) درمان با ايزونيازيد به مدت 6 ماه

ب) کشت خلط در سه نوبت

ج) راديوگرافي قفسه سينه

د) نياز به اقدام خاصي نيست

پاسخ: ج) هنگامي که تست پوستي مثبت باشد، بايد Chest-X-Ray با پوشش محافظ انجام شود. پس از انجام بررسي‌ها، در بيماران داراي PPD مثبت اقدامات زير صورت مي‌گيرد:

1- در صورت طبيعي بودن Chest-X-Ray يا عدم تطابق با TB، ايزونيازيد 300 ميلي‌گرم در روز براي 6 ماه توصيه مي‌شود.

2- در صورت وجود علائم TB قديمي و در شرايطي که بررسي‌هاي بعدي نتواند TB فعال را نشان دهند، ايزونيازيد 300 ميلي‌گرم در روز تا 12 ماه پس از زايمان ادامه مي‌يابد.

مثال: خانمي34 ساله گراويد I با حاملگي حدود 28 هفته با فشار خون 110/170 ميلي‌متر جيوه و پروتئين اوري +3 و سردرد مراجعه کرده است. بيمار را در کدام بخش بستري مي‌کنيد؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) ICU

ب) اتاق زايمان

ج) CCU

د) بخش بارداري‌هاي پرخطر

پاسخ: ب) چون بيمار مبتلا به پره‌اکلاپسي شديد است ( فشار خون بيشتر از 110/170 ميلي‌متر جيوه و پروتئين‌اوري +3 ) بايد در بخش زايمان بستري و مورد ارزيابي قرار گيرد.

خانم 25 ساله، پريمي گراويد با يک هفته رتارد پريود و درد زير دل مراجعه کرده است. 880 ‏= hCG – ? و در سونوگرافي داخل حفره رحم، ساک حاملگي مشاهده نشده است. اقدام بعدي چيست؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) لاپاراتومي

ب) تکرار hCG – ?

ج) لاپاراسکوپي

د) تجويز متوتروکسات

پاسخ: ب) علائم کلاسيک حاملگي اکتوپيک عبارتند از: درد شکمي يا لگني، خونريزي واژينال يا لکه‌بيني همراه با تست بارداري مثبت. hCG – ? در حاملگي طبيعي هر 2 روز حداقل 66 درصد افزايش مي‌يابد و حداکثر دو برابر مي‌شود، افزايش کمتر از 66 درصد در سطح hCG – ? سرم در عرض دو روز مي‌تواند نشانه حاملگي اکتوپيک باشد. لذا بررسي سريال hCG – ? آزمون بسيار مناسبي براي تشخيص حاملگي اکتوپيک است.

مثال: خانم 20ساله‌اي به علت درد شکم مراجعه کرده است. سه هفته تأخير قاعدگي داشته و از يک هفته لکه‌بيني دارد. hCG – ? سرم وي u/ml ‏3000 است. اقدام بعدي شما چيست؟ (سؤال زنان پرانترني اسفند 93‏- قطب 5 کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) سونوگرافي ترانس واژينال

ب) لاپاراسکوپي

ج) کورتاژ

د) تکرار hCG? دو روز بعد

پاسخ: الف) هنگامي که سطح hCG? سرم به حدود 1500-2500 برسد حاملگي اکتتوپيک را مي‌توان با سونوگرافي ترانس‌واژينال مشاهده کرد.

نکته‌اي بسيار مهم: در سؤالات حاملگي اکتوپيک همواره مشکلي که پيش مي‌آيد اين مطلب بسيار مهم است، که چرا در بعضي از سؤالات پاسخ مي‌شود «سنجش سريال hCG – ?» و چرا در بعضي از سؤالات پاسخ صحيح «سونوگرافي ترانس واژينال» است. تا زماني که hCG – ? زير 1500 است، جواب سؤال hCG – ? سريال و اندازه‌گيري مجددhCG – ? است. ولي هنگامي که hCG – ? به 1500-2500رسيده باشد جواب «سونوگرافي ترانس‌واژينال» خواهد بود. به همين دليل است که در سؤال دانشگاه تهران که hCG – ? برابر با 880 بود بايد hCG – ? دو روز بعد تکرار شود ولي در سؤال دانشگاه شيراز که hCG – برابر با3000 است، سونوگرافي ترانس‌واژينال بايد صورت پذيرد.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
4 نظر
 1. مریم میگوید

  عالی بود استفاده کردم.واسه امتحان ارشد

 2. p میگوید

  عااااااااااااااالی بود

 3. Rahmati میگوید

  واقعا عالی بود .خدا خیرتون بده .دانشجوی پزشکی هستم خیلی استفاده کردم حیف سوالات کم بود .بازم ممنون

 4. فاطمه میگوید

  عالی بود

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد