آرشیو موضوعات

قرص های ضد بارداری

داروهای ضد بارداری٬ داروهای خوراکی که برای پیشگیری و کنترل بارداری در زنان استفاده می شود که معمولا ترکیبی از استروژن و هورمون پروژسترون و یا پروژسترون به تنهایی می باشند .

قرص های ضد بارداری

قرص های ضد بارداری قرص های ضد بارداری یا کنتراسپتیو (Contraceptives) برای جلوگیری از بارداری های ناخواسته استفاده می شوند. ضد بارداری های هورمونی از یک یا چند هورمون جنسی زنانه مصنوعی ( استروژن و پروژسترون و یا فقط…

دزوسپتیو Desoceptive

دزوسپتیو چیست؟ دزوسپتیو (Desoceptive) با نام تجاری مارولون (Marvelon) یک قرص پیشگیری از بارداری می باشد. قرص دزوسپتیو شامل دو ماده تشکیل دهنده فعال به نام های اتینیل استرادیول (ethinylestradiol) و دزوژسترل (desogestrel) می باشد. این…

یاسمین Yasmin

یاسمین چیست ؟ یاسمین به انگلیسی Yasmin یک داروی پیشگیری از بارداری ست. این دارو ترکیبی از ( دروسپرینون و اتینیل استرادیول ) است که  مانع از تخمک گذاری ( آزاد شدن یک تخمک از یک تخمدان ) میشود و همچنین با تغییر در پوشش دهانه رحم راه را…