آرشیو موضوعات

اطلاعات دارویی

اطلاعات مفید و جامع داروها نظیر عوارض٬ مقدار مصرف٬ تداخلات و … .

پيريمتامين Pyrimethamine

موارد و مقدار مصرف الف) پيشگيري از مالاريا و كنترل سرايت آن. بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 10 سال: مقدار 25 ميلي‌گرم در هفته مصرف مي‌ شود. كودكان 10-4 ساله: مقدار 5/12 ميلي‌گرم در هفته مصرف مي‌شود. كودكان كوچكتر از چهار سال: مقدار 25/6 ميلي‌گرم در هفته مصرف مي‌شود. تمام گروه‌هاي سني بايد به مدت حداقل 10 هفته بعد از ترك نواحي آلوده، مصرف دارو را ادامه دهند. ب) حملات حاد مالاريا. مصرف اين دارو به تنهايي در افراد غيرمصون توصيه نمي‌شود. براي كنترل سرايت بيماري و فرونشاندن آن، پيريمتامين بايد با داروهاي ضد مالارياي…

هیدروکسی کلروکین سولفات | Hydroxychloroquine Sulfate

موارد و مقدار مصرف الف) پيشگيري حمايتي از حملات مالاريا. بزرگسالان: مقدار 400 ميلي‌گرم (معادل 310 ميلي گرم ماده مؤثره) هر هفته دقيقاً سر ساعت و زمان معين به صورت خوراكي مصرف مي‌شود (مصرف دارو 4-2 هفته قبل از ورود به منطقه آندميك شروع مي‌شود و به مدت 8-4 هفته بعد از ترك آن محل ادامه مي‌يابد). در صورت شروع درمان بعد از تماس ، مقدار اوليه 800 ميلي گرم در دو مقدار منقسم به فاصله شش ساعت از يكديگر مصرف مي شود. شيرخواران و كودكان:‌ مقدار mg/kg 5 (برحسب ماده مؤثره محاسبه مي‌شود) مصرف مي‌شود مقدار مصرف نبايد از مقدار مصرف…

کلروکین فسفات Chloroquine Phosphate

موارد و مقدار مصرف الف) پيشگيري: suppressive prophylaxis. بزرگسالان: 300 ميلي گرم خوراكي يك بار در هفته كه از 2 هفته از تماس شروع مي‌ شود و تا 8 هفته پس از ترك منطقه آندميك ادامه پيدا مي‌ كند. كودكان: mg/kg 5 خوراكي يك بار در هفته كه از دو هفته قبل از تماس شروع مي‌ شود (اين دوز بيشتر از 300 ميلي گرم نباشد). اگر درمان قبل از تماس شروع نشده باشد، در مورد بزرگسالان دوز loading در 2 دوز منقسم كه 6 ساعت فاصله داشته باشند و در مورد كودكان mg/kg 10 در 2 دوز منقسم كه 6 ساعت فاصله داشته باشند، شروع مي‌ شود. ب) درمان حمله حاد…

کلرفنیرامین | Chlorpheniramine Maleate

موارد و مقدار مصرف رينيت و نشانه‌هاي آلرژيك بزرگسالان وكودكان 12 ساله يا بزرگتر: از راه خوراكي مقدار چهار ميلي گرم (از قرص معمولي يا شربت) هر 6-4 ساعت، حداكثر مقدار مصرف mg/day 24 است. كودكان 11-6 ساله: از راه خوراكي، مقدار دو ميلي گرم (از قرص معمولي يا شربت) هر 6-4 ساعت، مصرف مي‌ شود. حداكثر مقدار مصرف mg/day 12 است. كودكان 5-2 ساله: از راه خوراكي، مقدار يك ميلي گرم شربت هر 6-4 ساعت مصرف مي‌ شود. حداكثر مقدار مصرف mg/day 6 است. تداخل دارويي داروهاي مهار كننده مونوآمين اكسيداز (MAO) اثرات ضد كولينرژيك اين دارو را…

نفازولين Naphazoline Hcl

موارد و مقدار مصرف الف) احتقان، تحريك و خارش چشم. بزرگسالان: 2-1 قطره از محلول چشمي هر 4-3 ساعت در چشم چكانده مي‌شود. ب) احتقان بيني. بزرگسالان و كودكان بزرگ‌تر از 12 سال: 2-1 قطره از محلول 05/0 درصد حداكثر هر 3 ساعت يك‌بار ، در هر سوراخ بيني چكانده مي‌شود. مكانيسم اثر ضد احتقان: نفازولين به‌طور موضعي و با اثر آلفاآدرنرژيك موجب تنگ شدن عروق ملتحمه يا مخاط بيني شده و جريان خون و بنابراين، احتقان بيني و ملتحمه را كاهش مي‌دهد. عوارض جانبي اعصاب مركزي: سرگيجه، عصبانيت، اغما. قلبي- عروقي: افزايش فشار خون ، كلاپس…

ديمن هيدرينات Dimenhydrinate

موارد و مقدار مصرف الف) درمان و پيشگيري از تهوع ، استفراغ و سرگيجه ناشي از بيماري مسافرت. بزرگسالان و كودكان 12 ساله و بزرگتر: مقدار 100-50 ميلي گرم هر چهار ساعت مصرف مي شود. كودكان: مقدار mg/kg/day 5 در چهار دوز منق سم، يا mg/m2/day 150 در چهار دوز منقسم تا حداكثر mg/day 300، طبق دستور زير مصرف مي شود. كودكان 12-6 ساله: مقدار 50-25 ميلي گرم هر 8-6 ساعت تا حداكثر مقدار mg/day 150. كودكان 6-2 ساله: مقدار 25-5/12 ميلي گرم هر 8-6 ساعت، تا حداكثر مقدار mg/day 75. ب) بيماري مينير : بزرگسالان 50 ميلي گرم به صورت عضلاني (در…

دیفن هیدرامین

موارد و مقدار مصرف الف) رينيت كهير ، علائم آلرژي، بيماري مسافرت، پاركينسون. بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سال: از راه خوراكي، ‌مقدار 50-25 ميلي گرم 3 الي 4 بار در روز برحسب نياز، مصرف مي شود و يا مقدار 50-10 ميلي گرم تزريق وريدي ‌يا به طور عميق تزريق عضلاني مي شود. كودكان: كودكان كمتر از 12 سال و وزن بيش از 10 كيلوگرم 25- 5/12 ميلي گرم به صورت خوراكي روزي 3 الي 4 بار و يا mg/kg 5 در روز در دوزهاي منقسم. روش ديگر تنظيم دوز دارو در كودكان: کودکان بين 2 الي 6 سال : mg 25/6 از دارو هر 4 تا 6 ساعت حداکثر 5/37 ميلي گرم.…

تری هگزیفنیدیل Trihexyphenidyl HCl

موارد و مقدار مصرف الف) پاركينسون ايديوپاتيك. بزرگسالان: مقدار يك ميلي گرم در روز اول و دو ميلي گرم در روز دوم مصرف مي‌شود. سپس، هر 5-3 روز دو ميلي گرم اضافه مي‌شود تا مقدار مصرف به mg/day 10-6 برسد. اين مقادير معمولاً در سه مقدار منقسم همراه با غذا و در صورت لزوم ، در چهار مقدار منقسم (آخرين مقدار بايد قبل از خواب مصرف شود) استفاده مي‌شود. براي درمان پاركينسونيسم متعاقب آنسفاليت ممكن است مصرف مقدار mg/day 15-12 ضروري باشد. بيماراني كه لوودوپا مصرف مي‌كشد، 6-3 ميلي گرم دارو در روز نياز دارند. ب) پاركينسونيسم ناشي از…

پروپانتلین بروماید Propantheline Bromide

موارد و مقدار مصرف درمان كمكي در زخم گوارشي، سندرم روده تحريك پذير و ساير اختلالات گوارشي؛ براي كاهش حركات دوازدهه طي اعمال تشخيصي راديولوژيك. بزرگسالان: مقدار 15 ميلي‌گرم سه بار در روز قبل از غذا و 30 ميلي‌گرم به هنگام خواب، تا مقدار 60 ميلي‌گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود. بيماران سالخورده: مقدار 7.5 ميلي‌گرم سه بار در روز قبل از غذا مصرف مي‌شود. كودكان: مقدار مصرف دارو به عنوان ضد اسپاسم ، mg/kg/day 3-2 در مقادير منقسم هر 6-4 ساعت و هنگام خواب است. مقدار مصرف دارو به عنوان ضد ترشح، mg/kg/day 1.5 در مقادير منقسم هر…

اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride

موارد و مقدار مصرف بهبود علائم اسپاسم‌هاي مهار نشدني مثانه نوروژنيك بزرگسالان: مقدار پنج ميلي گرم 3-2 بار در روز تا حداكثر پنج ميلي گرم چهار بار در روز مصرف مي‌ شود. مي‌ توان ميزان دارو را در صورت نياز هفته‌اي mg 5 (تا حداكثر mg 30 در روز) افزايش داد. كودكان بزرگتر از پنج سال: مقدار پنج ميلي گرم دو بار در روز تا حداكثر پنج ميلي گرم سه بار در روز مصرف مي‌ شود. مكانيسم اثر اثر ضد اسپاسم: اكسي بوتينين سبب كاهش احساس دفع فوري ادرار، افزايش ظرفيت مثانه و كاهش دفعات انقباض عضله مثانه (detrusor muscle) مي‌شود. اين دارو اثر…

دی سیکلومین Dicyclomine HCI

موارد و مقدار مصرف درمان سندرم روده تحريك‌پذير و ساير اختلالات عملكردي گوارشي بزرگسالان: مقدار 20- 10 ميلي‌گرم 4- 3 بار در روز از راه خوراكي ، يا مقدار 20 ميلي‌گرم هر 6- 4 ساعت از راه تزريق عضلاني مصرف مي‌شود. در كودكان 2 سال و بزرگتر: 10 ميلي‌گرم 3 الي 4 بار در روز. شيرخواراني كه بيش از شش ماه سن دارند: از راه خوراكي ، مقدار 10- 5 ميلي گرم 4 - 3 بار در روز مصرف مي‌شود. مقدار مصرف دارو بايد بر اساس نياز و پاسخ بيمار تنظيم شود. مكانيسم اثر اثر ضد اسپاسم: دي‌سيكلومين اثر مستقيم و غيراختصاصي ضد اسپاسم بر روي عضلات صاف…

هماتروپین Homatropine HBr

موارد و مقدار مصرف الف) اندازه‌گيري ميزان خطاي انكساري با فلج شدن جسم مژگاني. بزرگسالان و كودكان: 2-1 قطره از محلول هر 10-5 دقيقه به داخل چشم چكانده مي‌شود. ب) التهاب مجموعه عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه (Uveitis). بزرگسالان و كودكان: 2-1 قطره از محلول هر 4-3 ساعت به داخل چشم چكانده مي‌شود. مكانيسم اثر هماتروپين يك داروي آنتي‌كولينرژيك است كه پاسخ عضله اسفنكتر عنبيه و عضله تطابق‌دهنده جسم مژگاني را نسبت به تحريك ناشي از استيل‌كولين مهار مي‌كند و با توجه به عدم مهار تحريك آدرنرژيك، موجب گشاد شدن مردمك (ميدرياز) و فلج…

بیپریدین Biperiden

موارد و مقدار مصرف الف) اختلالات اكستراپيراميدال. بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار mg/day 6-2 در مقادير منقسم (دو يا سه بار) برحسب شدت بيماري، تجويز مي‌شود. مقدار مصرف معمول اين دارو mg/day 2، يا 2 ميلي گرم از طريق تزريق عضلاني يا وريدي هر نيم ساعت است و مقدار مصرف نبايد از 4 نوبت يا 8 ميلي گرم در روز تجاوز كند. ب) پاركينسونيسم. بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار دو ميلي گرم سه يا چهار بار در روز مصرف مي‌شود. پ) درمان اختلالات اسپاستيك غيرمرتبط مانند آسيب به نخاع. بزرگسالان- از راه خوراكي mg 2 دو يا سه بار در روز مصرف…

سیکلوپنتولات Cyclopentolate HCl

موارد و مقدار مصرف براي گشادي مردمك چشم و فلج جسم مژگاني مورد نياز در روشهاي تشخيصي. بزرگسالان: يك قطره از اين محلول در چشم چكانده و در صورت لزوم، پس از پنج دقيقه يك قطره ديگر به اين مقدار افزوده مي‌شود. كودكان: يك قطره از اين محلول در هر چشم چكانده و در صورت لزوم، پس از پنج دقيقه، يك قطره ديگر به اين مقدار افزوده مي‌شود. موارد منع مصرف و احتياط موارد منع مصرف: گلوكوم با زاويه باريك، حساسيت مفرط به اجزاي فرآورده. موارد احتياط: الف) در موارد احتمال افزايش فشار داخل كره چشم، در كودكاني كه در معرض خطر عوارض قلبي- عروقي و…

سوماتریپتان Sumatriptan

موارد و مقدار مصرف الف) حملات حاد ميگرن (با يا بدون اورا). بزرگسالان: فرم تزريقي دارو به ميزان mg 6 از راه زيرجلدي مصرف مي‌شود. حداكثر محدوده دوز توصيه شده انجام 2 تزريق 6 ميلي‌گرمي در مدت زمان 24 ساعت است كه بايستي دو تزريق با فاصله حداقل يك ساعت از همديگر انجام ‌گيرد. فرم خوراكي دارو ابتدا با مقدار mg 100-25 از راه خوراكي مصرف مي‌شود. در صورتي كه ظرف 2 ساعت پاسخ باليني ديده نشود، مي‌توان دوز دوم را به ميزان mg 100-25 تكرار نمود. ممكن است با فواصل حداقل 2 ساعته به مصرف دوزهاي بيشتري نياز باشد. حداكثر مقدار مصرف مجاز mg…

کلرپروپامید Chlorpropamide

موارد و مقدار مصرف: لرپروپاميد براي درمان ديابت مليتوس و ديابت بي مزه هيپوفيزي نسبي (به عنوان درمان خط دوم) به كار مي رود. موارد منع مصرف و احتياط: اين دارو در موارد زير نبايد مصرف شود: اسيدوز،سوختگي شديد،اغماي ديابتيك ،كتواسيدوزديابتيك ،اغماي غيركتونيك هيپراسمولار،شرايطي كه باعث تغييرات زياد قند خون مي شوند،شرايطي كه نياز به انسولين را به سرعت تغيير مي دهند،شرايط ايجادكننده كاهش قند خون ،بيماريهاي كبدي و كليوي ،پورفيري و نارسايي احتقاني قلب. عوارض جانبي: به دنبال مصرف دارو اختلالات گوارشي ،سردرد،افزايش وزن ،كاهش…

ريزاتريپتان بنزوات Rizatriptan benzoate

موارد و مقدار مصرف سردرد ميگرن (ميگرني) حاد همراه يا بدون اورا بزرگسالان: شروع با دوز 5 يا 10 ميلي گرم خوراكي و در صورت عدم اثر بخشي تكرار آن حداقل دو ساعت بعد از دوز اول حداكثر 30 ميلي گرم در 24 ساعت. در افراد مصرف كننده پروپرانولول 5 ميلي گرم خوراكي حداكثر 3 دوز (15 ميلي گرم) در 24 ساعت. مكانيسم اثر اثر انقباض عروقي: دارو احتمالاً از طريق اثر آگونيستي گيرنده‌هاي سروتونيني باعث انقباض عروقي، مهار آزادسازي نوروپپتيد و كاهش انتقال درد در مسير عصب سه قلو مي‌شود. تداخل دارويي مصرف همزمان با فرآورده‌هاي حاوي آلكالوئيد ارگو…

گلی بن کلامید Glibenclamide

موارد و مقدار مصرف الف) داروي كمكي رژيم غذايي براي پايين‌ آوردن غلظت گلوكز خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 بزرگسالان: ابتدا مقدار mg/day 5-5/2 همراه با صبحانه مصرف مي‌شود. بيماراني كه به داروهاي خوراكي پايين‌آورنده قند خون حساس تر هستند، بايد با مقدار mg/day 25/1 شروع كنند. مقدار معمول نگهدارنده اين دارو mg/day20-25/1 را به صورت مقدار واحد يا در مقادير منقسم است. تنظيم دوز در سالمندان، افراد ضعيف، بيماران دچار سوء تغذيه، بيماران دچار نارسايي كليوي يا كبدي، دارو با دوز 25/1 ميلي‌گرم يك بار در روز شروع مي‌شود. ب)…

انسولین رگولار Insulin Regular

انسولین رگولار چیست؟ انسولین هورمونی است که در بدن تولید می شود و با کاهش سطح گلوکز (قند) در خون کار می کند. انسولین رگولار (Insulin Regular) یک فرم کوتاه اثر انسولین است. انسولین به طور منظم برای درمان دیابت استفاده می شود. انسولین به طور منظم یک شکل سریع الاثر از هورمون انسولین است و به بدن کمک می‌کند که به درستی از قند استفاده کند. اطلاعات دارویی نام تجاری: انسولین رگولار (Insulin Regular) طبقه‌بندي فارماكولوژيك: هورمون پانكراس. طبقه‌بندي درماني: ضد ديابت. نام های تجاری: (Humulin R) هومولین, (Humulin R…

گلیکلازید Gliclazide

گلیکلازید چیست؟ گلیکلازید (Gliclazide) یک داروی کاهش قند خون خوراکی (داروهای ضد دیابت) است و به عنوان یک سولفونیل اوره طبقه بندی می‌شود این دارو برای محافظت از پانکراس بتا سلول های انسان از آپوپتوز ناشی از قند خون می‌باشد٬ همچنین نشان داده شده که یک اثر antiatherogenic (جلوگیری از تجمع چربی در شریان ها) در دیابت نوع 2 می‌باشد دارویی در رابطه با رژیم غذایی و ورزش مورد استفاده برای کنترل قند خون بالا در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین می‌باشد. کنترل قند خون بالا جلوگیری از بیماری های قلبی، سکته مغزی، بیماری های کلیوی،…

دوکسپين Doxepin Hcl

دوکسپين چیست؟ دوکسپین از ضد افسردگیهای سه حلقه‌ای است و میزان بازجذبسروتونین و نوراپینفرین در مغز را مهار می‌کند. دوکسپين (Doxepin) برای درمان بی خوابی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصور می شود که دوکسپین با مسدود کردن اثرات هیستامین در مغز عمل میکند . اطلاعات دارویی نام ژنریک (علمی): دوکسپين هیدروکلراید Doxepin hydrochloride نام های تجاری: Silenor (سیلنور یا سایلنور)، Sinequan (سینکوان)، Zonalon (زونالون)، Prudoxin (پرودوکسین)،Adapin (آداپین), Apo-Doxepin (آپو-دوکسپین), Doneurin (دونئورین) طبقه‌بندي فارماكولوژيك:…

تریمیپرامین Trimipramine

تریمیپرامین چیست؟ تریمیپرامین (Trimipramine) یک ضد افسردگی سه حلقه ای است که برای درمان افسردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تریمیپرامین از طریق افزایش فعالیت برخی مواد شیمیایی در مغز کمک به بالا بردن خلق و خوی در فرد می‌گردد. تریمیپرامین برای درمان علائم افسردگی استفاده می شود. اطلاعات دارویی نام ژنریک (علمی): تریمیپرامین (Trimipramine) نام تجاری: سورمونتیل (Surmontil) طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضد افسردگي سه حلقه‌اي. طبقه‌بندي درماني: ضد اقسردگي. موارد و مقدار مصرف افسردگي بزرگسالان: 150-50 ميلي‌گرم در روز به صورت يك…

ترازودون Trazodone

ترازودون چیست؟ ترازودون (Trazodone) یک داروی ضد افسردگی می‌باشد که در درمان اختلال افسردگی اساسی استفاده می شود. ترازودون نیز ممکن است برای اهداف دیگری که در این راهنمای دارو ذکر نشده استفاده شود. ترازودون برای درمان افسردگی به کار می‌رود٬ این نیز ممکن است برای تسکین یک اختلال اضطرابی (به عنوان مثال، بیخوابی، تنش) و درد مزمن استفاده شود. ترازودون یک داروی ضد افسردگی است٬ تصور میشود که از طریق افزایش فعالیت یکی از مواد شیمیایی مغز (سروتونین)، کار می‌کند. اطلاعات دارویی نام ژنریک (علمی): ترازودون (Trazodone) نام های…

نورتریپتیلین Nortriptyline

نورتریپتیلین چیست؟ نورتریپتیلین (Nortriptyline) یک داروی ضد افسردگی سه حلقه ای است که از طریق افزایش فعالیت برخی مواد شیمیایی در مغز کمک به بالا بردن خلق و خوی در فرد می‌شود. این دارو برای درمان افسردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد٬ این نیز ممکن است برای شرایط دیگر که توسط دکتر تعیین می شود استفاده شود . اطلاعات دارویی نام ژنریک (علمی): نورتریپتیلین (Nortriptyline) نام های تجاری: Pamelor (پاملور), Aventyl Hydrochloride (آونتیل هیدروکلرید) طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضدافسردگي سه حلقه ا ي. طبقه‌بندي درماني: ضدافسردگي. موارد…

موکلوبمايد Moclobemide

موارد و مقدار مصرف الف) افسردگي بخصوص اشكال آتيپيك افسردگي. بزرگسالان: بطور معمول اين دارو 450 - 300 ميلي گرم خوراكي روزانه در سه دوز منقسم حداكثر تا 600 ميلي گرم در روز مصرف مي‌ شود. در برخي بيماران درمان نگهدارنده با 150 ميلي گرم روزانه كفايت مي‌ كند. ب) فوبياي اجتماعي، بي اشتهائي عصبي، اختلال پانيك، PTSD و پرخوري عصبي. بزرگسالان: بطور معمول دوز دارو 600 - 300 ميلي گرم خوراكي روزانه در سه دوز منقسم مي‌ باشد. درمان بايد حداقل به مدت 8 هفته ادامه يابد تا كارائي دارو مشخص شود. مكانيسم اثر اين دارو از طريق مهار…